Etusivu

Monimuotoisuutta tutkimassa

Lisälukemistoa ja tehtäviä Helsingin yliopiston Monimuotoisuutta tutkimassa -videosarjan rinnalle.

Sisältö: 10 kappaletta

1. Mitä on biodiversiteetti?

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on ajankohtainen aihe koska siihen kohdistuu vakavia uhkia, mutta myös siksi että ymmärrämme koko ajan paremmin, miten vähän tiedämme siitä.

2. Miksi monimuotoisuus on tärkeää?

Mitä sitten, jos lajeja häviää, geneettinen vaihtelu vähenee ja erilaisista ekosysteemeistä tehdään peltoa ja tehometsää? Miksi meidän pitää säilyttää neljäkymmentä lajia lantakuoriaisia ja kymmeniä erilaisia luontotyyppejä?

3. Monimuotoisuustieteen lyhyt oppimäärä

Miten monimuotoisuutta tutkitaan? Miten tuotamme luotettavaa ja merkityksellistä uutta tietoa?

4. Kuka tutkii monimuotoisuutta?

Ammattilaiset monimuotoisuuden tutkijat tutkivat, kirjoittavat artikkeleita, tekevät yhteistyötä, esittelevät tuloksiaan ja paljon muuta. Myös tavalliset kansalaiset ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden tiedon kerääjiä.

5. Mikrobien näkymäton monimuotoisuus

Mitä enemmän tutkimme mikrobien monimuotoisuutta, sitä enemmän sitä löytyy ja sitä tärkeämmäksi se paljastuu. Mikrobeja on vaikea tutkia koska ne eivät näy paljaalla silmällä, mutta viime vuosina teknologian kehitys on mullistanut käsityksemme mikrobeista.

6. Lantakuoriaisten monimuotoisuus

Lantakuoriaiset avaavat ikkunan luonnon monimuotoisuuteen, ja tarjoavat samalla konkreettisen käsityksen luonnon monimuotoisuuden ja sen toiminnan yhteydestä.

7. Tunnettu ja tuntematon luonto

Suomen lajisto on yksi maailman parhaiten tunnettuja, mutta meilläkin on vielä paljon, mitä emme tiedä. Tunnetuistakaan lajeista ei usein tiedetä, miten niillä menee. Varsinkaan emme tiedä, miten lajeilla tulee menemään tulevaisuudessa ympäristön muuttuessa.

8. Muuttuva luonto

Luonto on aina ollut jatkuvassa muutoksessa. Tällä hetkellä ekosysteemit kuitenkin muutuvat nopeammin kuin koskaan aiemmin. Ihmisen toiminta kiihdyttää ekosysteemien muutosta.

9. Pirstoutunut maailma

Elinympäristön pirstoutuminen useiksi toisistaan erillään oleviksi laikuiksi hankaloittaa lajien elämää monin eri tavoin. Tämä onkin yksi merkittävimmistä ihmisen aiheuttamista uhista monimuotoisuudelle, mutta monet lajit ovat myös sopeutuneet elämään luonnostaan pirstoutuneessa elinympäristössä.

10. Sanoista tekoihin

Biodiversiteetin väheneminen on iso ja monimutkainen ongelma, ja sen ratkaiseminen ei ole kenenkään yhden ihmisen käsissä vaan vaatii meidän kaikkien yhteistyötä.

Huomaathan että REC-keskuksen tutkijat kertovat tieteestään ja löydöksistään myös RECin omalla youtube-kanavalla.