Kappale
4. Kuka tutkii monimuotoisuutta?

4. Kuka tutkii monimuotoisuutta?

Ammattilaiset monimuotoisuuden tutkijat tutkivat, kirjoittavat artikkeleita, tekevät yhteistyötä, esittelevät tuloksiaan ja paljon muuta. Myös tavalliset kansalaiset ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuuden tiedon kerääjiä.

Videolla tutustumme Research Centre for Ecological Change  -ryhmän tutkijoihin.

Selvitä itse

Ammattitutkijoiden lisäksi tärkeässä osassa biodiversiteetin tutkimuksessa ovat myös tavalliset ihmiset. Miten paljon havaintoja muut kuin ammattitukijat tekevät? Onko ihmisten havainnoissa jotain ongelmia, ja miten niitä voitaisiin parantaa? Selvitä asiaa Luomuksen laji.fi -palvelun avulla.

Millaisia havaintoja tavalliset ihmiset tekevät?

Miten tehdä parempia kansalaishavaintoja?

Kansalaishavaintojen käyttö tutkimuksessa on haastavaa, sillä lajin havaitsemistodennäköisyyteen vaikuttavat monet asiat, joita on vaikea jälkikäteen tulkita. Nämä tekijät voivat vääristää tuloksia huomattavasti. Naapurikaupungeista voi löytyä täysin erilaisia havaintoja vain siksi, että niissä sattuu asumaan eri lajiryhmien harrastajia. Asutuksen ja teiden lähistöltä tulee eniten havaintoja, vaikka monet lajit löytyisivät todennäköisemmin asumattomilta alueilta.

Pohdi näitä haasteita ja suunnittele itse luontoseuranta, jonka tulokset olisivat mahdollisimman käyttökelpoisia tutkimukselle.

Suunnitelman tehtyäsi tutustu seuraaviin kansalaistiedeprojekteihin ja mieti, mitä ongelmia niiden tulosten tulkinnassa on suunnittelusta huolimatta.

Tweettaa tutkijalle

Etsikää lehdistä juttuja, joissa haastatellaan tutkijoita. Millaisia kysymyksiä tutkijoilta kysytään? Yrittäkää ottaa yhteyttä johonkin tutkijaan sähköpostilla tai vaikka twitterillä.

Kysykää tutkijoilta