Kappale
10. Sanoista tekoihin

10. Sanoista tekoihin

Biodiversiteetin väheneminen on iso ja monimutkainen ongelma, ja sen ratkaiseminen ei ole kenenkään yhden ihmisen käsissä vaan vaatii meidän kaikkien yhteistyötä.

Videolla kuulemme monenlaisten ihmisten näkemyksiä ja ideoita biodiversiteetin pelastamisesta.

Lue lisää ympäriston muutoksen herättämistä tunteista

Lue lisää siitä, mitä tunteita ympäristönmuutos voi herättää, ja miten nämä tunteet liittyvät toimintaan ympäristön puolesta.

  1. SITRAn tutkimus, ”Ilmastotunteet 2019”
    Alkuperäinen tutkimus

  2. SITRAn yhteenvetouutinen heidän tekemästään raportista ”Ilmastotunteet 2019”.
    Yhteenvetouutinen

  3. Kuuluuko nuorten katua ilmastonmuutosta?
    Kolumni

Pohdi itse

Kuuluuko nuorten katua ilmastonmuutosta?
Mistä saa luotettavaa tietoa ympäristön muutoksesta?

Sanoista tekoihin – projekti

Mikä saa ihmiset toimimaan ympäristön puolesta?

Ympäristonmuutos ja biodiversiteettikato herättävät ihmisissä erilaisia tunteita, ja saavat ihmiset toimimaan hyvin eri tavoilla. Ihmisillä on myös erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia eri elämänvaiheissa ja yhteiskunnallisissa asemissa. Tutki asiaa itse kysymällä samat kysymykset erilaisilta ihmisiltä.

Tehkää kysely oman luokkanne oppilaiden keskuudessa, ja sitten ympäristö- tai ilmastoaktivistien keskuudessa. Aktivisteihin saa yhteyden helpoimmin järjestöjen kautta, myös Twitter on hyvä yhteydenottoväline. Netissä kyselyn voi toteuttaa kätevästi vaikka Google-lomakkeella. Linkki valmiiseen kyselypohjaan. kysytään Toiveikkuus, Toiminta arjessa tai vaikuttamisessa, Mitä tunteita, Kuinka huolissaan, Mikä auttaa.