Kappale
7. Tunnettu ja tuntematon luonto

7. Tunnettu ja tuntematon luonto

Suomen lajisto on yksi maailman parhaiten tunnettuja, mutta meilläkin on vielä paljon, mitä emme tiedä. Tunnetuistakaan lajeista ei usein tiedetä, miten niillä menee. Varsinkaan emme tiedä, miten lajeilla tulee menemään tulevaisuudessa ympäristön muuttuessa.

Videolla kuulemme siitä, mitä Suomen lajistosta tiedetään, arvokkaista pitkäaikaistutkimuksista, ja siitä missä tietämyksemme tärkeimmät aukot ovat.

Lue lisää tieteellisistä tutkimuksista

Lue lisää tieteellisistä tutkimuksista viime vuosikymmeniltä, joissa avataan biodiversiteettikadon seurauksia ihmisille.

 1. Opas, jonka avulla suomalaiset uhanalaisuusarvioinnit tehdään.
  Linkki oppaaseen (Tutustu erityisesti osiin 5 ja 6. Liite 7 sisältää esimerkkejä tehdyistä uhanalaisuusarvioista)Tiedote vuoden 2019 Punaisen kirjan julkaisusta
  Liukko, U-M. ym.2017. 2000. Opas eliölajien uhanalaisuuden arviointiin. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 1/2017. Valtioneuvoston kanslia, 16.1.2017.

 2. Tutkijan kirjoittama juttu tieteelle uuden jäkälälajin löytämisestä Suomesta
  Alkuperäinen artikkeli

 3. Pitkäaikaisseurantojen tulokset Suomen lintulajeista.
  Alkuperäinen artikkeli
  Väisänen, R. A., Lehikoinen, A. & Sirkiä, P. 2018: Suomen pesivän maalinnuston kannanvaihtelut 1975–2017. – Linnut-vuosikirja 2017: 16–31.

 4. Tutkimusartikkeli joka kertoo, mikä on ainoa maatalouden ympäristötoimi joka todella auttaa maatalousympäristön lintuja
  Alkuperäinen artikkeliLue lisää täältä
  Santangeli A, Lehikoinen A, Lindholm T, Herzon I ,2019. Organic animal farms increase farmland bird abundance in the Boreal region. PLoS ONE 14(5): e0216009. DOI: 10.1371/journal.pone.0216009

 5. Maria Hällforsin blogikirjoitus kevätseurannan merkityksestä hänen tutkimuksesssaan
  Blogikirjoitus

Selvitä itse

Montako lajia maailmassa on? Miksi tähän kysymykseen ei osata vieläkään tarkasti vastata? Selvitä itse vastauksia näihin kysymyksiin. Biodiversiteetistä eli luonnon monimuotoisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan usein lajien lukumäärää. Kuitenkin myös elinympäristöjen monimuotoisuus sekä lajien sisäinen geneettinen monimuotoisuus ovat tärkeitä biodiversiteetin ulottuvuuksia.

Miksi emme tiedä, miten lajeilla menee?

Selaa Punaisen kirjan uhanalaisuusarvioita, ja selvitä:

Omat projektit tuntemattomasta luonnosta

Osallistu Luontoliiton kevätkartoitukseen

Kevätkartoitus tuottaa erityisen arvokasta tietoa, sillä siinä on seurattu samoja lajeja jo vuosikymmenien ajan. Kevään edistymisen aikataulu luonnossa on kiinnostava tutkimuskohde, sillä ilmastonmuutoksen odotetaan näkyvän erityisesti kevään tapahtumien ajoituksen muutoksena. Osallistu täällä

Kartoita kartoittamatonta

Etsi laji.fi -palvelusta alueita koulusi lähellä, joista ei ole luontohavaintoja. Syötä paikkarajaukseen paikannimi, jolloin saat karttavälilehdelle näkyviin tarkat havaintopaikat.

Lähtekää tekemään luontohavaintoja ja lisätkää ne Vihko-palvelun avulla. Älypuhelimella voit käyttää mobiililomaketta, jolloin saat helposti havaintoon mukaan kuvan ja tarkat sijaintitiedot.

Tunnistusapua löytää täältä:

Voitte luokkanne kanssa myös osallistua kokoelmakilpailuun.