Kappale
3. Monimuotoisuustieteen lyhyt oppimäärä

3. Monimuotoisuustieteen lyhyt oppimäärä

Miten monimuotoisuutta tutkitaan? Miten tuotamme luotettavaa ja merkityksellistä uutta tietoa?

Videolla kuulemme mikä on tieteellinen metodi ja miksi se toimii niin hyvin.

Lue lisää siitä, miten monimuotoisuutta tutkitaan.

  1. Gradutyö pölyttäjäyhteisön vaikutuksesta lapinvuokon siementuotantoon

    Linkki Pro graduun

    Tiusanen, M. 2015: Pölyttäjäyhteisön vaikutus lapinvuokon siementuotantoon. Pro gradu, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Selvitä itse

Tieteellinen metodi on ihan oikeasti se rakenne, joka ohjaa tutkimustyötä. Usein tutkimusartikkeleissa on vaikea löytää tieteellisen metodin vaiheet, sillä julkaisuissa joutuu tiivistämään ja järjestämään tekstiä julkaisijan vaatimusten mukaan.

Tieteellinen metodi Pro gradussa
Mikko tutki samaa ekosysteemiä myöhemmin myös väitöskirjassaan.

Yhtä väitöskirjan artikkeleista lainattiin muissa tutkimuksissa erityisen paljon. Katso lista artikkeleista, joissa viitattiin Mikon työhön.

Projekti-ideoita biodiversiteetistä

Käytä tieteellistä metodia oman tutkimuksesi tekemiseen. Voit vaikka käyttää videon esimerkkiä lintulajeista ja pinta-alasta tai keksiä oman tutkimusprojektin.

Tieteellisen metodin vaiheet ovat

Monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä tutkitaan usein esimerkiksi mittaamalla monimuotoisuutta erilaisissa ympäristöissä ja katsomalla, onko olosuhteilla yhteys monimuotoisuuden määrään. Tällöin on tärkeää mitata kaikissa ympäristöissä samalla tavalla.