Hemsida

Hur man studerar biodiversitet

Material och uppgifter för arbete med filmerna om biodiversitet.

10 kapitel

1. Vad är biodiversitet?

Naturens biodiversitet (mångfald) är ett aktuellt ämne, både därför att den är allvarligt hotad, men också därför att vi hela tiden lär oss hur lite vi fortfarande vet om den.

2. Varför är det viktigt med biodiversitet?

Än sen då om arter försvinner, om den genetiska diversiteten minskar och ekosystemen förvandlas till åker eller ekonomiskog? Varför måste vi försöka bevara fyrtio arter dyngbaggar och tiotals naturtyper?

3. Biodiversitetsforskningens ABC

Hur studerar man biodiversitet? Hur får vi fram pålitliga resultat och viktig ny kunskap?

4. Vem studerar biodiversitet?

Professionella biodiversitetsforskare studerar, skriver artiklar, samarbetar och presenterar sina resultat. Vanliga medborgare kan göra viktiga insatser genom att samla information.

5. Mikrobernas osynliga diversitet

Ju mera vi studerar mikrobernas biodiversitet, desto mera hittar vi och desto viktigare visar den sig vara. Mikrober är svåra att studera eftersom man inte ser dem med blotta ögat, men under den senaste tiden har teknologins utveckling revolutionerat vår uppfattning om mikroberna.

6. Dyngbaggarnas diversitet

Dyngbaggar, det vill säga skalbaggar som lever i avföring, visar oss konkret hur viktig biodiversiteten är för naturens funktion.

7. Den kända och den okända naturen

Finlands arter hör till världens mest välkända men också i vårt land finns det mycket kvar att upptäcka. Vi vet inte ens hur alla välkända arter klarar sig och framför allt vet vi mycket litet om hur de klarar sig i framtiden när klimatuppvärmningen ändrar på livsmiljöerna.

8. Naturen förändras

Naturen har alltid förändrats, men just nu går förändringarna snabbare än någonsin tidigare på grund av allt som människan ställer till med.

9. En fragmenterad värld

När livsmiljöerna fragmenteras, det vill säga splittras i många små fickor, får många arter svårare att klara sig. Det här är ett av de allvarligaste hoten mot biodiversiteten, men många arter har också anpassat sig till att leva i fragmenterade miljöer.

10. Från ord till handling

Den minskande biodiversiteten är ett stort och komplicerat problem som ingen kan lösa på egen hand. För att råda bot på det här problemet måste vi alla samarbeta.

OBS att forskarna inom Research Centre for Ecological Change (REC) berättar mer om sin forskning och sina fynd i RECs egen youtube-kanal..