Kapitel
3. Biodiversitetsforskningens ABC

3. Biodiversitetsforskningens ABC

Hur studerar man biodiversitet? Hur får vi fram pålitliga resultat och viktig ny kunskap?

Filmen förklarar den naturvetenskapliga metoden och varför den fungerar så bra.

Filmen är textad på svenska. Tryck på play, välj sedan kugghjulet nere till höger och välj textning på svenska.

Läs mera om hur man studerar biodiversitet

  1. Pro graduavhandling om pollinerarsamhällets effekt på fjällsippans fröproduktion

    Länk till pro gradun (på finska). Svensk översättning av sammandraget i början av pro gradun

    Tiusanen, M. 2015: Pölyttäjäyhteisön vaikutus lapinvuokon siementuotantoon. Pro gradu, Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Ta reda på

Den naturvetenskapliga metoden är den modell enligt vilket forskningsarbetet utförs. I vissa vetenskapliga artiklar kan det vara svårt att urskilja metodens olika skeden eftersom forskarna måste koncentrera sina texter och forma dem enligt publikationernas olika krav.

Den naturvetenskapliga metoden i en pro graduavhandling
Mikko undersökte samma ekosystem också i sin senare doktorsavhandling.

En av artiklarna i doktorsavhandlingen citerades särskilt mycket i andra forskningsartiklar.
Titta på listan över artiklar som hänvisat till Mikkos arbete.

Idéer för projekt om biodiversitet

Tillämpa den naturvetenskapliga metoden på en egen undersökning. Du kan till exempel utnyttja exemplen om fåglar och arealer i filmen eller hitta på ett helt eget projekt.

Den naturvetenskapliga metodens skeden

Faktorer som påverkar biodiversiteten studeras ofta genom mätningar av biodiversiteten i olika miljöer. Sedan försöker se om förhållandena i de olika miljöerna har något samband med biodiversiteten. Här är det viktigt att mätningarna görs på samma sätt i alla miljöer.