Kapitel
4. Vem studerar biodiversitet?

4. Vem studerar biodiversitet?

Professionella biodiversitetsforskare studerar, skriver artiklar, samarbetar och presenterar sina resultat. Vanliga medborgare kan göra viktiga insatser genom att samla information.

Filmen presenterar forskarna i gruppen Research Centre for Ecological Change (REC) och är textad på svenska. Tryck på play, välj sedan kugghjulet nere till höger och välj textning på svenska.

Ta reda på

Utom professionella forskare är också många vanliga medborgare engagerade i biodiversitetsforskningen. Hur mycket observationer gör de? Finns det något som kunde förbättras när det gäller deras observationer? Ta reda på mera via naturdatacentret Luomus nättjänst laji.fi.

Vilka slags observationer görs av medborgare?

Hur kan vi förbättra medborgarobservationerna?

Användningen av medborgarobservationer i forskningen kan vara svårt eftersom många faktorer påverkar sannolikheten att en viss art blir observerad. I efterskott kan de här faktorerna vara svåra att bedöma och i värsta fall kan de förvränga resultaten. Till exempel kan observationerna från två grannstäder variera betydligt bara för att två personer intresserade av olika grupper råkar bo på var sin sida om kommungränsen. De flesta observationerna görs nära bosättning och längs vägar, trots att de flesta arter sannolikt är vanligare i obebodda områden.

Fundera över de här utmaningarna för forskningen. Bilda grupper och planera egna naturobservationer som skulle ge forskarna så användbara resultat som möjligt.

När ni planerat färdigt bekantar ni er med medborgarforskningsprojekten på listan här och funderar över vilka svårigheter som kan uppstå när man vill tolka resultat, trots att de är väl planerade.

Tweeta till en forskare

Leta upp artiklar som innehåller forskarintervjuer i tidningarna. Vilka slags frågor ställer journalisterna och allmänheten till forskarna? Försök själv kontakta en forskare via epost eller tweet.

Frågor till intervjuade forska