Kapitel
1. Vad är biodiversitet?

1. Vad är biodiversitet?

Naturens biodiversitet (mångfald) är ett aktuellt ämne, både därför att den är allvarligt hotad, men också därför att vi hela tiden lär oss hur lite vi fortfarande vet om den.

Film om hur biodiversitet kan definieras och vilken skala den har i olika grupper av levande organismer.

Läs mera om vetenskaplig forskning

Här kan du bekanta dig med några vetenskapliga studier som försöker uppskatta hur mycket okända arter det fortfarande finns.

 1. Ett försök att uppskatta antalet arter i hela världen.
  UrsprungsartikelSammanfattning på svenska
  Mora, C., Tittensor, D. P., Adl, S., Simpson, A. G. B. & Worm, B. 2011: How many species are there on Earth and in the ocean? PLoS Biology 9(8): e1001127. DOI: 10.1371/journal.pbio.1001127.

 2. Vilka organismgrupper finns det mest av i världen räknat i biomassa?
  UrsprungsartikelSammanfattning på svenska
  Bar-On, Y. M., Phillips, R. & Milo, R. 2018. The biomass distribution on Earth. PNAS 115(25): 6506-6511. DOI: 10.1073/pnas.1711842115

 3. Undersökning av antalet leddjursarter i en regnskog
  UrsprungsartikelArtikeln i ResearchGateSammanfattning på svenska
  Basset, Y., ym. 2012: Arthropod diversity in a tropical forest. Science 338(6113): 1481-1484. DOI: 10.1126/science.1226727.

Ta reda på

Hur många arter finns det i världen? Varför har vi fortfarande inget entydigt svar på den här frågan? Försök besvara de här frågorna själv.

När man talar om biodiversitet avser man oftast antalet arter, men biodiversiteten har två nivåer till: den genetiska diversiteten inom arterna och diversiteten av olika livsmiljöer.

Hur länge måste vi leta för att hitta alla arter?

Titta på bild 1 i artikeln av Mora et al. där x-axeln står för tiden och y-axeln för antalet kända arter vid varje tid. Kurvorna böjs efter hand, på grund av att man hittar allt färre nya arter i de grupper som redan börjar vara rätt väl kända. Om man letar tillräckligt länge hittar man i princip alla arter. När kurvan börjar löpa nästan vågrätt kan man uppskatta var det slutliga artantalet borde ligga.

Experiment i grupper på 3 – 8 personer:

Böjer sig kurvan? Kan ni, på basis av den, uppskatta det riktiga antalet ”arter” i ert område?

Hur gick klassificeringen? Hade ni olika åsikter om hur den borde göras? Bland biologer finns det ofta mycket olika uppfattningar om vilka individer som ska ingå i samma art.

Idéer för projekt om biodiversitet

1. Hur kan vi veta vad vi inte vet?

Gå in på nätet och leta upp olika uppskattningar om hur många oupptäckta arter det fortfarande finns på jorden. Hur har de här uppskattningarna gjorts? Hur kan vi veta hur mycket vi fortfarande inte vet?

2. Diversiteten inom en art

Också om vi oftast talar om artantal, är också den genetiska diversiteten inom varje art mycket viktig.

Gå till en mataffär och ta bilder av olika tomater eller chilifrukter. Ni kan också gå ut i en park och fotografera hundraser eller duvor av olika färg. Gör collage av era bilder. Gå också ut i naturen och fotografera den genetiska diversiteten där. Sammanställ i ett eget collage.

I naturen är den genetiska diversiteten svårare att upptäcka, men om ni t.ex. mäter längderna på olika exemplar av samma växt ser ni att den nog finns. På våren kan ni jämföra när knopparna spricker ut på olika träd av samma art, på hösten när löven gulnar. Sniglar av samma art har ofta olika mönster på skalet och vitkindade gäss har mer eller mindre vitt på kinderna.

Jämför till sist den genetiska diversiteten hos arter som människan förädlat med den genetiska diversiteten i naturen. Varför är den svårare att se hos de vilda arterna?

Vilken nytta har en art av att alla dess individer inte är exakt likadana?