Kapitel
2. Varför är det viktigt med biodiversitet?

2. Varför är det viktigt med biodiversitet?

Än sen då om arter försvinner, om den genetiska diversiteten minskar och ekosystemen förvandlas till åker eller ekonomiskog? Varför måste vi försöka bevara fyrtio arter dyngbaggar och tiotals naturtyper?

Filmen berättar om alla de uppgifter som olika arter sköter, och varför det inte räcker med att en enda art sköter en viss uppgift.

Filmen är textad på svenska. Tryck på play, välj sedan kugghjulet nere till höger och välj textning på svenska.

Läs mera om biodiversitetens betydelse

Här hittar du några vetenskapliga artiklar från de senaste årtiondena som förklarar hur människan påverkas av minskande biodiversitet.

 1. Artikel från år 2000 som granskar den av människan orsakade minskningen av jordens biodiversitet.
  UrsprungsartikelSammanfattning på svenskaArtikeln på ResearchGate
  Chapin III, F., Zavaleta, E., Eviner, V. et al. 2000: Consequences of changing biodiversity. Nature 405, 234–242. DOI:10.1038/35012241

 2. Artikel från år 2012 som sammanfattar forskningen om förhållandet mellan ekosystemens funktion och ekosystemtjänsterna.
  UrsprungsartikelnSammanfattning på svenskaArtikeln på ResearchGate
  Cardinale, B., Duffy, J., Gonzalez, A. et al. 2012: Biodiversity loss and its impact on humanity. Nature 486, 59–67 DOI:10.1038/nature11148

 3. Artikel från år 2019, som med hjälp av modeller visar var i världen människorna drar den största nyttan av ekosystemtjänsterna.
  UrsprungsartikelArtikeln på ResearchGateSammanfattning på svenskaVideosammandrag på engelska
  Chaplin-Kramer, R. ym. 2019: Global modeling of nature’s contributions to people. Science Vol. 366, Issue 6462, pp. 255-258, DOI: 10.1126/science.aaw3372

 4. Faktapaket om Finlands viktigaste ekosystemtjänster
  luonnontila.fi (på finska eller engelska)

Ta reda på

För att skydda ekosystemtjänsterna måste vi göra val som grundar sig på värderingar. Det kan hända att skyddet av en viss tjänst visar sig bli så dyrt att vi, om vi väljer att göra det, måste offra någon annan tjänst. Hur borde vi då väga ekosystemtjänsterna mot varandra? Hur kan vi ge dem ett ekonomiskt värde? Borde beslutsfattandet också ta hänsyn till andra värden? Hur väger vi helt olika värden mot varandra?

Vilka ekosystemtjänster är viktigast?

Läs här om ekosystemtjänster i Finland (på finska eller engelska).

Ekosystemtjänster till frukost

Vetenskapligt experiment under sommarlovet

Hur påverkar biodiversiteten förmultningsprocesserna? Experimentera själv genom att gräva ner tepåsar i olika miljöer. Låt dem ligga kvar i tre månader. Gräv sedan upp dem, torka dem och väg dem. Ser du några skillnader som beror på var de legat nedgrävda?

Begrav era tepåsar i så olika miljöer som möjligt.

Platserna borde inte ligga i djup skugga, eftersom markens temperatur har en kraftig effekt på förmultningstakten. Välj lämpliga platser t. ex. i ett skogsbryn, en åkerkant, skolgården och vid en väg i staden.

Gör så här:

Teatime4science är ett projekt som går ut på att skolelever i hela världen utför samma experiment. Delta gärna i projektet och bidra till riktig forskning. Mera instruktioner på projektets nätsidor.