Allmänt

Finland är ett av de ledande länderna inom forskningen i miljöförändringar.

På denna webbplats vill vi berätta om miljöförändringar och relaterad forskning för skolbarn och andra intresserade. Bakom projektet ligger Research Centre for Ecological Change, ett forskningscentrum med fem professorer och nästan sextio forskare. På webbplatsen hittar du tio korta videoklipp (3–5 minuter) och kompletterande material. Serien är byggd så att varje del fungerar både individuellt och som en del av en större helhet. I varje kapitel hittar du fyra typer av material:

  1. En film. Här får du en snabb introduktion till hela kapitlet. Alla filmerna är textade på svenska. Tryck på play, välj sedan kugghjulet nere till höger och välj textning på svenska.
  2. Läs mera. Här kan du läsa vetenskapliga artiklar som relaterar till kapitlet.
  3. Ta reda på. Det finns möjligheter att fördjupa sig i ämnet genom ytterligare frågor.
  4. Projektidé. I det här avsnittet hittar du ämnen för din egen forskning – några är mer omfattande, andra är mer begränsade.

Alla delar fungerar både i klassrummet och för självständigt arbete.

                                            Svensk text: Annika Luther