Kapitel
10. Från ord till handling

10. Från ord till handling

Den minskande biodiversiteten är ett stort och komplicerat problem som ingen kan lösa på egen hand. För att råda bot på det här problemet måste vi alla samarbeta.

Filmen samlar många olika människors tankar och idéer om hur vi kan rädda biodiversiteten.

Filmen är textad på svenska. Tryck på play, välj sedan kugghjulet nere till höger och välj textning på svenska.

Läs om vilka känslor miljöförändringarna väcker

De här tre artiklarna (alla på finska) handlar om vilka känslor den pågående miljöförändringen kan väcka och hur dessa känslor spelar in i arbetet för att rädda miljön.

  1. SITRA:s studie om känslor inför miljöförändringen ”Ilmastotunteet 2019”
    Ursprungsartikeln

  2. SITRA:s sammandrag av rapporten ovan
    Sammandrag

  3. Borde unga människor ångra sig inför klimatförändringen?
    Kolumn i tidningen Suomen Luonto

Fundera och diskutera

Är det unga människors sak att ångra klimatförändringen?
Var får jag pålitlig information om miljöförändringarna?

Projekt: Från ord till handling

Miljöförändringarna och den minskande biodiversiteten väcker olika slags känslor hos människorna och får dem att reagera olika. En människa har också olika möjligheter att påverka, beroende på sitt livsskede och samhällsställning. Undersök de här skillnaderna genom att ställa samma frågor till så olika människor som möjligt.

Gör också en egen gallup, först i klassen och sedan bland miljö- och klimataktivister. Aktivisterna når ni lättast via deras organisationer, men också Twitter är en bra kanal. Ett googledokument passar bra som underlag för en nätgallup. Frågorna kan gälla till exempel hur optimistiska människor är, vad de gör i vardagen, vilka känslor miljöfrågorna väcker, hur oroliga de känner sig och vad som hjälper mot oro och miljöångest.